Castledrum NS Blog

castledrumns.scoilnet.ie

An Gaelbhratach

An Ghaelbhratach

 

Ag ardú na bhrait nua

Ag ardú na bhrait nua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratach Na h-Éireann

Bratach Na h-Éireann

 

 

 

 

 

 

 

 

Amhrán na bhFiann á sheinm

Amhrán na bhFiann á sheinm

 

 

 

 

 

 

SnaG: Rince

SnaG: Rince

Lá Fhéile Phádraig

Lá Fhéile Phádraig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At déanamh croiseanna to Lá Fhèile Bhríde

At déanamh croiseanna to Lá Fhèile Bhríde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oíche Shamhna

 

 

 

 

 

 

 

 

Seachtain Na h-Eolaíochta

Seachtain Na h-Eolaíochta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Garda àitiúil

An Garda àitiúil

 

 

 

 

 

 

 

Cuairt chuig an Siamsa Tíre

Cuairt chuig an Siamsa Tíre

An Gaelbhratach 21.9.15

    • Coiste/ i láthair
     Brien, Lucy, Éabha, Ellen, Sophie, Conor.
     Múinteoirí: Mr. MacGearailt, Mr. Ryan, Mrs. Griffin.

    • Miontuairisci ón bhliain anuraidh léite

    • Ról an coiste:

    • Cur síos ar an ról:

    • an Ghaeilge a spreagadh etc.

    • Eolas a thabhairt ar ais ó na crinniú

    • An Ghaeilge a usáid go neamhfhoirmiúil

    • Athbhreithniú ar gach céim go dtí seo.

    • Céim a haon: Amhrán na bhFiann

    • Céim a Dó: Bainistíocht Ranga

    • Céim a Trí: An Ghaeilge & ábhar eile

    • Céim a Ceathar: Beannú agus Failtiú.

    • Céim a Cúig; An Ghaeilge lasmuigh den rang

    • Rudaí a chur sa chlúdach ó gach seomra ranga.

    • Blag: rudaí breise a chur ar an mblag.

    • Físeanna

    • Na Miontuairisci

    • Pictúir

    • Ceol

An Gaelbhratach

Cruinniú 20ú Aibreán 2015

Miontuairiscí:

Chathaoirleach: Ciarán

Runaí: PJ

i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Carla, Dylan agus Holly

Múinteoirí: Ciarán, PJ, Pauline

    • Miontuairiscí ó chruinniú ó Mhí Feabhra léite.

    • Athbhreithniú ar chéim a haon, a dó, a trí & a ceathar don scéim.

    • Caint agus comhrá faoi na rudaí atá déanta sna ranga.

    • Dul ar aghaidh go céim a cúig: An Gaeilge lasmuigh den rang.

    • An Gaeilge a usáid sa

    • Amuigh sa chlós. Bhaile, sa chlós le do thuistí

    • Cad atá i gcéist

    • An ghaeilge a spreagadh agus a usáid

    • Tacaíocht á chur ar fáil.

    • Ó na múinteoirí

    • Scéim Mheasúnaithe

    • Múinteoirí, an choiste

    • Aon Ghnó eile

    • Conas mar atá na céimeanna eile ag dul.

An Gaelbhratach

Cruinniú 25ú Feabhra 2015

Miontuairiscí:

Chathaoirleach: Ciarán

Runaí: PJ

i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Carla, Dylan agus Holly

Múinteoirí: Ciarán, PJ, Pauline

    • Miontuairiscí ó chruinniú ó Mhí Eanáir léite.

    • Athbhreithniú ar chéim a haon, a dó & a trí don scéim.

    • Caint agus comhrá faoi na rudaí atá déanta sna ranga.

    • Dul ar aghaidh go céim a ceathar: Ag Beannú/ Fáiltiú.

    • An Gaeilge a usáid nuair a thiocfaidh daoine isteach sa rang

    • Amuigh sa chlós.

    • Cad atá i gcéist

    • An ghaeilge a spreagadh agus a usáid

    • Tacaíocht á chur ar fáil.

    • Ó na múinteoirí

    • Scéim Mheasúnaithe

    • Múinteoirí, an choiste

    • Aon Ghnó eile

    • Conas mar atá na céimeanna eile ag dul.

An Gaelbhratach

Cruinniú 8ú Eanáir 2015

Miontuairiscí:

Chathaoirleach: Ciarán

Runaí: PJ

i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Carla, Dylan agus Holly

Múinteoirí: Ciarán, PJ

    • Miontuairiscí ó chruinniú na Nollaig léite.

    • Athbhreithniú ar chéim a haon agus céim a dó don scéim.

    • Caint agus comhrá faoi na rudaí atá déanta sna ranga.

    • Dul ar aghaidh go céim a trí: An Ghaeilge agus ábhar eile.

    • An Gaeilge a usáid go neamhfhoirmiúil i Corp Oideachas, Mata, Drama, ICT, Ceol etc.

    • Cad atá i gcéist

    • An ghaeilge a spreagadh agus a usáid

    • Tacaíocht á chur ar fáil.

    • Ó na múinteoirí

    • Scéim Mheasúnaithe

    • Múinteoirí, an choiste

    • Aon Ghnó eile

    • Conas mar atá céim a h-aon agus a dó.

On Wednesday the 25th of February we had a gaelbhratach meeting. The meeting took place in the office and the people who attended were Mr Mac Gearailt, Mr Ryan, Mrs Griffin, me, Dylan, Carla, Allissa, Jamie and Suvi. we talked about all the topics that we’ve done and ones we hope to achieve in the future and when we’ll do them. We also talked about how we can promote them through out the classes.
By: Holly Prendergast

An Gaelbhratach
Ar an leathanach seo beidh tú abalta gníomhachtaí Ghaeilge an scoile a fheiceàil.

An coiste
image

Cruinniú 8ú Eanáir 2015
Miontuairiscí:
Chathaoirleach: Ciarán
Runaí: PJ
i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Carla, Dylan agus Holly
Múinteoirí: Ciarán, PJ
Miontuairiscí ó chruinniú na Nollaig léite.
Athbhreithniú ar chéim a haon agus céim a dó don scéim.
Caint agus comhrá faoi na rudaí atá déanta sna ranga.
Dul ar aghaidh go céim a trí: An Ghaeilge agus ábhar eile.
An Gaeilge a usáid go neamhfhoirmiúil i Corp Oideachas, Mata, Drama, ICT, Ceol etc.
Cad atá i gcéist
An ghaeilge a spreagadh agus a usáid
Tacaíocht á chur ar fáil.
Ó na múinteoirí
Scéim Mheasúnaithe
Múinteoirí, an choiste
Aon Ghnó eile
Conas mar atá céim a h-aon agus a dó.

an Nollag:
Banastíocht ranga: luaschartaí agus postaeir timpeall an scoil

Cruinniú 4ú Nollaig 2014
Miontuairiscí:
Chathaoirleach: Ciarán
Runaí: PJ
i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Dylan agus Holly
Múinteoirí: Ciarán, PJ
Miontuairiscí ó chruinniú na Samhna léite.
Athbhreithniú ar chéim a haon agus céim a dó don scéim.
Caint agus comhrá faoi
Atreisiú ar chéim a haon agus dó.
Dul siar ar na príomhphointaí
Stracfhéachaint ar chéim a trí,le tosnú san athbhliain.
Conas a dhéanaimid dul chun cinn.
Tacaíocht á chur ar fáil ag Gael Linn i 2015.
Leabhair, póstaer etc.
Scéim Mheasúnaithe
Múinteoirí, an choiste
Aon Ghnó eile
Conas mar a bhfuil Gaelgheoir na Seachtaine ag obair.

Samhain

Crinniú 5ú Samhain 2014

Miontuairiscí:
Chathaoirleach: Ciarán
Runaí: PJ
i láthair: Suvi, Alasún, Séamus, Dylan agus Holly
Múinteoirí: Ciarán, PJ agus Pauline

Léigh Ciarán na miontuairiscí ón crinniú deireanadh.
Athbhreithniú déanta ar céim a haon.
Tá Amhrán na bhFiann déanta ag na ranganna go léir.
Tá griangrafanna curtha isteach sa filteán den chanadh agus de na focail.
Dul ar aghaidh go céim a dó: Bainistíocht ranga;
Múinteoirí agus daltaí ag obair le chéile chun níós mó gaeilge neamhfhoirmiúl a úsáid i rith an lae go háirithe sa chlós agus in ábhar eile.
Luascartaí a chrochadh suas etc.
Comortas Gaeilgeoir na Seachtaine a dhéanamh i ngach rang.
Ról an choiste:
na daltaí a spreagadh chun ár teanga náisiúnta a úsáid chomh minic agus is féidir.
Crinniú eile: Mí na Nollag

Deireadh Fomhair:

Cruinniú 1ú Deireadh Fómhair 2014

Miontuairiscí an chruinnithe

An Coiste:
Na Múinteoirí: Ciarán Mac Gearailt
PJ Ó Riain
Póilín Ní Ghrifín
Tuismitheoirí: Cáit Uí Chonchúir
Máire Uí Priondargás
Daltaí: Suvi Ní Chonchúir (Rang 1)
Alasún Breathnach (Rang 2)
Seamas Ó Ladáin (Rang 3)
Sophie Ní Chonchúír (Rang 4)
Dylan Ó Muircheartaigh (Rang 5)
Holly de Priondargás (Rang 6)

An Fís:
Bheith brodúíl leis ár dteanga
É a úsáid go neamhfhoirmiúl chomh minic agus is féidir.

Cad atá i gcéist:
Foirm chlárúcháin a chur isteach
Gníomhachtaí a dhéanamh sna seomraí ranga
Amhrán na bhFiann (Deireadh Fómhair)
Bainistíocht ranga (Samhain)
An Ghaeilge agus Ábhar eile (An Nollaig)
Páistí ag fáiltiú/ ag beannú ag doras na scoile (Eanair)
An Ghaeilge lasmuigh den scoil (Feabhra)
Aisteoireacht (Márta)
Scéim na gComrádaithe (Aibreáin)

Conas a chuirfimid chun oibre:
Fillteán i ngach rang ag choiméad na pictiúrí, bileoga, tionscadal etc.
Úsáid a bhaint as na ríomhairí/ tabléidí chun taifeadach a dhéanamh de Amhráin, Dramaí, Rainn, Dánta etc.

Aon Ghnó eile:
Beidh crimmiú againn arís i Mí na Samhna
Laoch Mór! Comhghairdeas Cian, a ghlac páirt sa chlár ‘Jig Gig’ ar TG4. Damhsóir den scoth, árdfhear.

Ag caint le Labhrás.
Ag caint le Labhrás.

Tà na ranganna tar èis an tAmhràn Náisiúnta a dhéanamh.
Bhí go leor ceachtanna déanta ar an dtéim Óiche Shamhna. Rinneamar agallamh le na páistí a bhí gléasta suas mar chailleach, púca etc. Bhí rannta agus amhráin déanta chomh maith.

Meàn Fomhair:

trim.6B3B2BD3-A843-462F-958E-61083F941E7D

Ag éisteacht leis an radió
Ag éisteacht leis an radió

Ag dèanamh carta poist do chomortas RnaG.
image

Cúpla cinn dèanta
image

Fáilte ar ais ar scoil gach duine!

Eolas faoin scèim ó www.gaeilge.ie
Gaelbhratach (Irish Flag) is a pilot scheme for all kinds of schools throughout Ireland. Gaelbhratach is focused on the promotion of Irish on a structured, planned and fun way in primary and post primary schools.

The aim of Gaelbhratach is to encourage the use of Irish, not only in the classroom, but as the community language of the school as well. The emphasis is on communicative Irish and on the importance of language awareness as the children’s means of learning especially. Gaelbhratach will be given as an award of recognition for the school’s efforts as appropriate.

This scheme is a joint project between Foras na Gaeilge, Gael-Linn and Conradh na Gaeilge. Gaelbhratach will be run for primary schools by Gael-Linn and for post primary schools by Conradh na Gaeilge around the country. More information is available at www.gael-linn and at www.cnag.ie.